Cap a una escola sense aules

Imatge

El centres escolars suecs Vittra no són unes escoles normals. Són punts de trobada de escolars i preescolars, on no existeixen classes ni aules. Qualsevol lloc és un bon lloc per aprendre.

Els estudiants d’aquestes escoles sueques no s’organitzen per els matiexos principis del sistema educatiu convencional. Tampoc creuen en les classes de tota la vida, les lliçons, assignatures…

Ni en les parets, ni pissarres amb guixos, ni en els pupitres. En canvi creuen en la tecnologia, i en els portàtils ( cada alumne té un portàtil per ell sol). En l’aprenentatge basat en l’experiència i en un sistema educatiu capaç de recrear entorns d’aprenentatge basats en la vida real.

Imatge

Cada alumne té un portàtil per ell sol. Creuen en l’ aprenentatge basat en l’experiència i en un sistema educatiu capaç de recrear entorns d’aprenentatge basats en la vida real.

Imatge

 Font: yorokobu

Anuncis